Достатъчни ли са действията на правителството за смекчаване на ефектите от COVID-19?