Кризисен план: ЕК иска от държавите-членки да пестят повече газ