Живко Миланов: Не съм доволен от показаното, бяхме тромави