ДОБРА ВЕСТ: Подобрява се състоянието на патриарх Неофит