Възможно ли е "сянката" на морето да ни струва 36 ст.?