Няма да се ходи за Благодатния огън в Йерусалим, няма да се раздават върби за Цветница