Дете е със сцепена буза след рязко спиране на такси