Теѕlа с печалба от 438 млн. долара за първото тримесечие