Две години след началото: Политиците ни отново изразиха съпричастност с Украйна