Гюров за коалицията: Очевидно има някакво напрежение