„Вкусът на историите”: Поли Генова и нейните контрапункти