Адвокат: Не съм загубил надежда, че ще стигнем до истината за казуса с лежалия за убийство еднорък м