Серия от обири и разбивания на коли в няколко столични квартала