До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност