Румен Димов: Имаме цели, всичко се прави за младите хора