Птицата лира - птицата с една от най-уникалните песни