ПСИХИЧНО БОЛЕН УБИ МАЙКА СИ: Адекватна ли е грижата за пациентите?