УЧИЛИЩЕ В КАПАНА НА РЕМОНТ: Защо ученици нямат достъп до класните си стаи?