Нарушава ли концепцията за ромския етнос Конституцията?