Бизнесът иска сигурност и предвидимост за цената на тока