Моментът на падането на смъртоносната лавина в базовия лагер на Еверест