Wings for Life World Run: Кирил Николов-Дизела и Владимир Гюров | В темпото на Кари, 18.03.2023