Проф. Хайрабедян: Има много начини COVID-19 да попадне в организма ни