Очаква се одобрението на бустерната доза за COVID-19