МАЧКАСТ, ЕП. 38: Само тя е хубава в екип на националите