Училищата в Община Ловеч минават на онлайн обучение