Армията готова да реагира светкавично при терористичен акт