Силна евроатлантическа подкрепа за България в шпионския скандал