„Шопски празник“ 2021 в Елин Пелин – тържество на местния дух и идентичност