Деца разказват как са вербувани за играта "син кит"