„ДОТАМ И ОБРАТНО”: Разходка до каньона на река Чернелка