По-високите цени на винетките няма да отпаднат и пари няма да се връщат