Подсилването на имунната система е в основата на борбата с COVID-19, смята проф. Шекерджийски