Връщат броячите за светване на зелен или червен сигнал на светофарите