Николова: Не приемам поста на председател на Съвета по киберсигурност като капан