Българи се разпознават на картинките върху кутиите с цигари