Дълга опашка се изви пред Агенцията по вписванията