Нови дарения от фирми и частни лица за борбата срещу коронавируса