Кремена Кунева, председател на Фондация "За доброто"