Подкрепа за Палестина: Многохилядни шествия в големи евроепейски градове