Опашки за гласуване пред секциите във Великобритания