Бъдещи първокласници проведоха учебен час като през Възраждането