Италия ще съкращава дълга чрез растеж и инвестиции