Само въглища и брикети със сертификат за битово отопление