ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОГРАНИЧЕНИЯТА: Школи по изкуствата искат отслабване на мерките