Донев: Не бих приел предложение за участие в редовен кабинет