Енергиен експерт: Предприятия, работещи изключително с вода, са в критична фаза