Пас Комерс Оод- разрушаване на сграда с верижен багер