АПИ: Разпоредено е обследване на 20 000 км от най-важните пътища в страната