„Изправи се! Мутри вън!” с непроменен формат на изборите